Admin Team

Vedení Majitelia, riešia VIP/EVIP a sťažnosti, poskytujú server
Add Friend
Hlavní Admini Riešia nábor, sťažnosti, bany a unbany
Add Friend
Server Amini Rieši veci,atď na svojom servery
Add Friend Jail
Add Friend Aim
Admini Starajú se o poriadok na servery
Add Friend Jailbreak, Aim
Add Friend Jailbreak