Pravidlá

§1.1 Počúvaj administrátorov

Hlavnou úlohou admina je v prvom rade udržiavanie poriadku na servery.

§1.2 Používanie externých programov pri hraní

Je prísne zakázané, používanie akýchkoľvek externých pomocných programov pri hraní. Tým sa myslia napríklad: WallHack, AimBot a SilentAim a podobne.
Ban – navždy

§1.3 Jazyk

Na našich serveroch je predvolený jazyk Čeština a Slovenčina. V iných jazykooch sa komunikuje s administrátorom výhradne iba ak bude administrátor chcieť komunikovať v inom jazyku.

§1.4 Reklama

Je zakázané robiť, šíriť alebo propagovať akýmkoľvek spôsobom reklamu na iné weby, servery alebo než je OverGame.eu.

Je prísne zakázané robiť akýmkoľvek spôsobom reklamu na cheaty.

Je zakázané šíriť akékoľvek: Pornografické, Rasistické, Fašistické, Nacistické alebo iné materiály.
Ban – navždy

§1.5 Bugovanie

Je zakázané bugovania mapy, hry alebo serveru. Tak isto je zakázané zneužívanie už vrodených bugov mapy, hry alebo serveru.
Pod pojmom bugovanie je myslené aj skákanie na textúr máp.

§1.6 Hovoriť do hry

Ak chcete hovoriť do hry, musíte mať funkčný mikrofón. Funkčný sa myslí to, aby vám ostatný hráči rozumeli.

Je zakázané:

Spamovať voice.

Kričať do voicu.

Nadávať vo voice.

Púšťať pesničky vo voice.

Alebo akýmkoľvek spôsobom otravovať alebo rušiť ostatných hráčov.

§1.7 Chat

V chate musíte dodržiavať taktiež pravidlá.

Je zakázané

Spamovať.

Nadávať.

Provokovať ostatných hráčov.

Alebo akýmkoľvek spôsobom otravovať alebo rušiť ostatných hráčov.

§1.8 Ping

Maximálny povolený ping hráčov, je na našich serveroch, 120 ms. Ak hráč dosiahne ping > 120 ms bude automaticky kicknutý zo serveru.

§1.9 Správanie

Je zakázané neslušné vystupovanie voči všetkým administrátorom OverGame.eu. Ostatný hráči sa k vám budú správať tak, ako vy k nim!

§1.10 Zákony SR

Je nutné dodržiavať zákony Slovenskej Republiky.
Ban – Individuálne

§1.11 Trading

Je potrebné si dávať veľký pozor na výmeny itemov. V prvom rade, ak Vám niekto ponúkne trading, by ste si mali kompletne preveriť osobu, ktorá vám to ponúka. Potom môžte prejsť k samotnej výmene itemov.

ZA PODVODY NIE SME ZODPOVEDNÝ!

§1.12 VIP

EVIP systém je nadstavený na vaše STEAMID. Pri odcudzení Steam účtu Vám môžme previesť EVIP na nový účet ale pri neoverenej identite nie sme povinný.

Pri bane sa peniaze za zakúpené EVIP nevracajú.

 1. Každý registrovaný herný účet ostáva majetkom OverGame.eu, v prípade zrušenia účtu alebo vykázania zo serveru, hráč nemá žiadne právo na vymáhanie akejkoľvek náhrady škody.
 2. Hráč registrovaný na serveroch OverGame súhlasí s tým, že všetko, čo poskytne, nahrá, napíše alebo daruje, nie je nijako právne vymáhateľné.
 3. Akýkoľvek status EVIP, či SPONZOR je majtekom OverGame.eu. Vedenie serveru si vyhradzuje všetky práva na zmazanie alebo degradovania statusu bez udania dôvodu.
 4. Hráč musí dodržiavať platné zákony Českej a Slovenskej republiky.
 5. Hráč je povinný rešpektovať všetky pokyny vedenia serveru.
 6. Pokiaľ hráč podáva sťažnosť na člena vedenia serveru alebo na hráča serveru, je povinný predložiť presné dôkazy bez úpravy – fotografie, dáta atď.
 7. Hráč má právo hrať zadarmo, pokiaľ neporušuje pravidlá alebo zákony SR alebo ČR. V prípade porušenia zákonov bude hráč vykázaný zo serveru a následne nahlasený polícii príslušného štátu.
 8. Hráč má právo na slobodu a vlastný názor, pokiaľ nimi nijak neporušuje pravidlá, zákony Českej alebo Slovenskej republiky či nenarušuje slobodu ostatných hráčov.
 9. Na našom serveri nie je žiadna tolerancia k urážkam, nacizmu, rasizmu a podobným hnutiam!
 10. Každý hráč má právo na ochranu svojej IP adresy a osobných údajov.
 11. Pokiaľ si hráč nepraje aby boli zverejňované jeho osobné údaje, ostatní hráči to musia rešpektovať a to v plnej miere.
 12. Je zakázané používať akékoľvek prostriedky, ktoré skrývajú alebo menia reálne informácie o pripojovanóm hráčovi. Zneužitie sa trestá vykázaním zo severa.
 13. Hráč je povinný nahlásiť konanie akéhokoľvek iného hráča pokiaľ porušuje uvedené pravidlá. Porušenie tohto pravidla môže byť tak isto potrestané vykázaním zo servera.
 14. Admin Team si vyhradzuje právo kedykoľvek pravidlá upraviť.
 15. Zmeny v Pravidlách, Podmienkach sú platné od času ich zverejnenia.
 16. Majiteľ serveru ako vlastník si vyhradzuje právo zmazať kohokoľvek zo serveru bez udania dôvodu.
 17. Hráč aj Admin sa môžu odvolať proti banu, kicku, mutu, gagu,… na pravidlá a podmienky na OverGame.eu v lehote 15 dní.

§3.1 Všeobecná pravidla pre JB:

 1. Server je hlavne pro českou a slovenskou komunitu 
 2. Nedělat reklamu na jiné servery nebo webové stránky
 3. Vyhýbat se vulgarismům, nespamovat (mikrofon, chat)
 4. Mrtví hráči nemluví a ani neradí (pozici lze prozradit jen od AFK hráče)
 5. Vězňů musí být minimálně dvakrát víc než dozorců (2:1), tolerance je +-1 vězeň
 6. V případě nepoměru jsou povoleny pouze hry nebo atrakce na mapě, ale vězni musí poslouchat základní povely.
 7. Ignorování změny týmu provedenou automatickou balancí nebo adminem je trestáno.
 8. Mít nabindovaný spray příkaz do konzole: “ bind klávesa sm_spray “ , např.: bind t sm_spray
 9. Nevydávat se za admina, nepoužívat jména adminů.
 10. Úmyslně přehazovat zbraně ve zbrojnicích.
 11. Admin má vždy pravdu! Co řekne, to platí.
 12. Nežádat adminy o respawn, kredity, atd..
 13. Príkaz ruší zákaz !!!
 14. Hráč nesmie na !lr použiť inú zbraň než zvolenú na !lr.

§3.2 Pravidla pro všechny Dozorce(CT):

 1. Dozorcem může být pouze hráč s funkčním mikrofonem
 2. Přednost u dozorců mají hráči starší 15 let (vyjímkou je menší věk s vetším rozumem)
 3. Příkazy dává pouze warden!
 4. Dozorce může  vyzvat vězně k zahození zbraně.
 5. Platí pouze mluvené příkazy
 6. V případě nutnosti může dát vězni příkaz i dozorce (například pokud mu vězeň blokuje cestu)
 7. Dozorce smí zabít vězně pouze pokud nesplní příkaz nebo se stane rebelem.
 8. Dozorce nehází vězňům zbraně.
  Pokud dá dozorce freekill poslednímu vězni, musí být vězni udělen další kolo freeday.
 9. Dozorci musí pomáhat wardenovi!
 10. Dozorci nesmí kempit ve zbrojnici, v šachtě nebo v secretu (neprůhledná místnost z vnější strany).
 11. Dozorce musí dát šanci vězni odhodit zbraň. Pokud vězeň namíří na dozorce, může být zabit.
 12. Pokud Warden zemře, jeho příkazy se automaticky zruší a vězni se mohou rozejít.
  –>Musí ihned nastoupit nový warden a dát příkazy nové
 13. Dozorci nenadržují svým kamarádům (žádné bezdůvodné freeday pro jednotlivce,…)
 14. Dozorci neprovokují vězně a davají si pozor aby vězňům nezavázeli (skákání po hlavě, opakované přibližování a oddalování)
 15. Vězeň může provokujícího dozorce kuchnout i zabít, rebelem se po té nestává.
 16. Dozorce nebude úmyslně nastřelovat vězně (freehit).
 17. Dozorci neruší Wardena (bezdůvodná střelba, otevírání cel, otravování, mačkání tlačítek,…).
 18. Dozorce neovládá atrakce bez povolení wardena.
 19. Vězeň nemůže být potrestán v dalším kole za něco, co udělal v kole předchozím.
 20. Dozorci musí zkontrolovat jestli se někdo nenachází v samotce. (místo, které se neotvírá společně z celami).
 21. Warden ani Ct nesmú brať/odstraňovať secrety na mapách.

§3.3 Dodatečná pravidla pro hlavního dozorce (warden):

 1. U méně kvalitního mikrofonu (šumění, ozvěna nebo jiný rušivý vliv) nesmí Warden slovíčkařit.
 2. Nesmí dávat nesmyslné a nesplnitelné příkazy.
 3. Musí nechat vyléčit Teroristy před zahájením atrakce/hry, ve které rozhoduje počet životů.
 4. Pokud byl vězeň výstražně potsřelen, nemusí být do léčebny puštěn.
 5. Nesmí zakázat pohyb kamerou.
 6. Nemůže vězni přikázat aby našel zbývající vězně (rebely), ale vězeň to může udělat z dobré vůle
 7. Pokud se ho vězeň zeptá za co byl zabit, musí to objasnit
 8. Poslední reakce mohou být pouze 2x za kolo
  –> „Poslední reakce na teď“ se počítá stejně jako „Poslední reakce na skok“
 9. I při nezabití je reakce platná a počítána do limitu.
  –> Slova se nesmí podobat.
 10. Náhoda môže byť použitá len raz za koloe
 11. Nesmie zakázať kupovať veci zo shopu.
 12. Hra na simona/wardena sa musí začinať vetou “Zahráme sa na simona/wardena…”.

§3.4 Pravidla pro Vězně(Teroristi):

 1. Musí poslouchat příkazy od Wardena a příkazy dozorců pokud vězeň vlastní zbraň.
 2. Za neuposlechnutí mohou být zabiti.
 3. V případě nutnosti může dát vězni příkaz i dozorce (například pokud mu vězeň blokuje cestu)
 4. Vězeň reaguje na slovesné příkazy. (např. „skoč“=OK,“a znova“=kill)
 5. Vězeň se stává rebelem pokud :
  –> neuposlechne rozkaz
  –> vleze do šachty, zbrojnice nebo projde teleportem (aniž by mu to nařídil warden)
  –> zraní nebo zabije dozorce (neplatí u provokování)
  –> má v ruce zbraň a míří na dozorce
  –> Rebel Nesmí kempit nebo zbytečně prodlužovat hru.
 6. Väzeň nesmie používať bhop na útek od wardena a pod.

Další informace/Vysvětlivky:

 • Šikmá plošina a schodiště je bráno jako to samé.
 • Pohyb = skákání, klekání(čupění), přebíjení, prohazovaní zbraní, odjištování granátu
 • Warden = hlavní dozorce, vězni poslouchají jeho příkazy
 • Při porušení pravidel vám bude udělen příslušný trest(slay,slap,kick,ban,ctban) určený dle administrátora.
 1. Je Adminova povinnosť si aspoň raz prečítať pravidlá.
 2. Každý člen Admin Teamu je povinný pomáhať a to za každých okolností a v zmysle zákonov Českej a Slovenskej republiky.
 3. Admin nie je nič viac než obyčajný hráč.
 4. Člen Admin Teamu sa nesmie za žiadnych okolností povyšovať alebo porušovať ustanovené pravidlá.
 5. Admin musí mať pri bane/… dlhšom než 6 hod dôveryhodný dôkaz (okrem: majitela). Ak ho nemá Adminovy bude udelený adekvátny trest.
 6. Admin musí predkladať dôkazy alebo iné materiály hráčom v prípade banu, mutu/gagu alebo kicku.
 7. Člen Admin Teamu nesmie zneužívať svoje právomoci na serveri a meniť tak ekonomiku serveru.
 8. Admin musí vlastniť originálny Steam/CSGO účet.
 9. Člen Admin Teamu nesmie vlastniť žiadny iný server alebo sa nachádzať v Admin Teame iného serveru. V prípade porušenia je daný člen vyhodený z Admin Teamu.
 10. Je prísne zakázané rozdávanie akýchkoľvek vecí (give), či iné narušovanie ekonomiky.
 11. Člen Admin Teamu nesmie zabanovať hráča na základe kicku od servera (napr. cheaty), pokiaľ neni kick podložený dôkazmi o porušení pravidiel.
 12. Majiteľ si môže od člena Admin Teamu vyžiadať kedykoľvek dôkazy o bane/mute/gag/kicku. V prípade nedoloženia, sa udeľuje trest pre člena Admin Teamu.
 13. Admin Teamu je zakázané akékoľvek nadržiavanie.
 14. Člen Admin Teamu nesmie “lokovať” témy vo fóre bez udania dôvodu (okrem: majitela, vedenia).
 15. Žiadny člen Admin Teamu nesmie prijať hráča do A-Teamu bez súhlasu Majitela a Vedenia. Môže prijať hráča na pohovor.
 16. Člen Admin Teamu nesmie konať v mene portálu OverGame.eu
 17. V prípade porušenia akýchkoľvek pravidiel na OverGame.eu bude Adminovi udelený adekvátny trest (prísnejšie ako hráč).
 18. Vedenie, Hl.Admin, Hl. Server Admin, Server Admin sa stará o všetky podriadené skupiny Adminov a nesie za ich činy na serveroch, webe, TS3,… na OverGame.eu plnú zodpovednosť.
 19. Pri dlhšej nektivite než 2 dni je admin povinný nahlásiť neaktivitu na fórum. Ak tak neurobí bude degradovaný.
 20. Admin ma zakázané banovať, mutovať, gagovať, kickovať,…. iného admina. Právo na to má Admin nadradený danej skupine adminov alebo Majitel + Vedenie.
 21. Ak nejaký Admin porušuje pravidlá je povinné ho nahlásiť na fórum alebo Majitelovi.
 22. Všetci členovia Admin teamu majú prísne zakázané editovať, mazať alebo akokoľvek meniť príspevky, témy,… Majitela a Vedenia bez ich súhlasu. V prípade porušenia budú Adminovi odobraté právomoci, bude zabanovaný na všetkých serveroch, weboch, TS3,… na portály OverGame.eu
 23. Členovia Admin teamu sa musia vyjadriť na žiadosti o Admina do 2 dní (výnimky pri nahlásenej neaktivite). Ak tak nespraví, bude upozornený, ak tak neurobí ani po upozornení, bude degradovaný.
 24. Admin je povinný hráča najprv upozorniť až potom mu  môže udelť ban, kick, mute, atď,…
 25. Admin nesmie žiadať od hráča alebo iného Admina osobné informácie.
 26. Tieto Pravidlá a Podmienky sú “nevyjednateľné” a je nulová tolerancia ich porušenia.